Publikacja zawiera wytyczne, jak zapobiegać wystąpieniu katastrof w magazynach archiwalnych i bibliotecznych, listę materiałów "ratunkowych", które powinny znajdować się w każdym archiwum oraz praktyczne wskazówki postępowania z materiałami archiwalnymi, jeśli doszło do zalania lub wystąpienia pleśni.

Autorka, specjalistka w zakresie restauracji i konserwacji dokumentów z Archiwum Narodowego w Hadze, zawarła w publikacji kilkadziesiąt interesujących fotografii, prezentujących przykłady zniszczeń archiwaliów oraz ratowanie zbiorów po katastrofie budowlanej w Kolonii i powodzi w Pradze.