Jak prawidłowo podawać wymiary?

Instrukcja podawania wymiarów przy zamawianiu opakowań indywiduanych wykonywanych w systemie Omni-Box

Jednostka miary

Wszystkie wymiary należy
podawać w milimetrach.

Obiekt jako punkt odniesienia

Przy podawaniu wymiarów opakowań na książki i dokumenty, punktem odniesienia jest przechowywany obiekt: przyjmujemy, że książka ma długość, szerokość i szerokość grzbietu (dla pliku dokumentów odpowiednikiem szerokości grzbietu będzie metraż bieżący).

Kolejność według legendy

Przy zamawianiu danej konstrukcji należy podać wymiary w takiej kolejności, w jakiej zostały one podane w opisie tego opakowania (w legendzie pod rysunkiem schematycznym).

Wymiary z zapasem czy bez?

Przy konstrukcjach nr I, IIa, IIc, III należy podać wymiary zabezpieczanego obiektu (a nie opakowania) bez uwzględniania zapasu. Przy pozostałych konstrukcjach należy podać wymiary wewnętrzne opakowania z uwzględnieniem zapasu.

Wymiary wewnętrzne,
a zewnętrzne

Jeżeli ogranicza nas np. wysokość regału, musimy pamiętać o tym, że wymiary zewnętrzne opakowania są większe od jego wymiarów wewnętrznych. Na przykład przy pudle szczękowym różnica ta wynosi: 10 mm przy wymiarach a i b oraz 3 mm przy wymiarze c.

Precyzyjny obmiar

Należy precyzyjnie obmierzyć obiekt przeznaczony do zabezpieczenia. Najlepiej skorzystać w tym przypadku z urządzenia Bookmetr, które nieodpłatnie wypożyczamy naszym klientom. W każdym przypadku należy zwrócić uwagę na to, czy obiekt jest symetryczny – jeśli nie, podajemy większy wymiar.

Dowiedz się więcej

Chcesz szybko i precyzyjnie obmierzyć większą liczbę woluminów? Bezpłatnie wypożyczymy Ci urządzenie Bookmetr.

Zamów bookmetr

Zobacz film prezentujący wykorzystanie Bookmetru i powstawanie naszych opakowań w systemie Omni-Box.

Obejrzyj film

Porównaj różne konstrukcje naszych opakowań Omni-Box i ich zastosowanie

Zobacz tabelę konstrukcji