Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Administrator danych

  Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z korzystaniem z serwisu www.beskidplus.pl jest PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "BESKID PLUS" ROMAN TYRNA, JANUSZ CYBUCH, BARTOSZ TYRNA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Cieszynie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Towarowa 3, 43-400 Cieszyn); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101002; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 5482075995; REGON: 70919527; adres poczty elektronicznej: archiw@beskidplus.com.pl.

 2. Informacje ogólne

  2.1. Dane osobowe użytkowników serwisu www.beskidplus.pl są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w RODO, tzn. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

  2.2. Przekazanie danych osobowych za pośrednictwem strony www.beskidplus.pl jest równoznaczne z akceptacją ich gromadzenia i przetwarzania zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

 3. Rodzaj gromadzonych danych

  3.1. Podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.beskidplus.pl zbierane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail.

  3.2. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla dokonania rejestracji lub weryfikacji i zakupu w Sklepie Internetowym.

  3.3. Niektóre dane zbierane są automatycznie podczas wizyty na stronie internetowej www.beskidplus.pl. Są to dane dotyczące wizyty użytkownika, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp.

 4. Cele gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

  4.1. Dane osobowe zbierane podczas procesu składania zamówienia wykorzystywane są do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz realizacji zamówienia. W tym celu dane te mogą być przekazane firmom świadczącym usługi kurierskie i przewozowe. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.

  4.2. Za odrębnie wyrażoną zgodą użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania mu drogą elektroniczną informacji handlowych na temat usług Administratora. Użytkownik ma prawo w każdej chwili żądać zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych drogą elektroniczną.

  4.3. Dane, które zbierane są automatycznie, mogą zostać użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie www.beskidplus.pl lub personalizacji zawartości tej strony.

  4.4. Dane mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 5. Prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych osobowych

  5.1. Użytkownikom serwisu www.beskidplus.pl przysługuje prawo do: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  5.2. Sprostowania lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych można dokonać drogą elektroniczną poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: archiw@beskidplus.com.pl.

 6. Sposób zabezpieczenia danych osobowych

  6.1. Dane dotyczące użytkowników strony oraz Klientów są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich. Komunikacja pomiędzy komputerem użytkownika a naszym serwerem jest zaszyfrowana przy użyciu protokołu SSL (Secure Socket Layer).

 7. Okres przechowywania danych osobowych

  7.1. Dane przetwarzane w związku ze składaniem zamówień i zawieraniem umów będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część tych danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych umów.

  7.2. Dane wykorzystywane przez Administratora w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia odpowiednich zgód.

  7.3. Informacje niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu.

Polityka plików cookies

 1. Serwis www.beskidplus.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Cele wykorzystywania plików cookies

  3.1. Dostosowanie zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  3.2. Tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, w tym przechowywanie informacji dla Google Analytics;

  3.3. Utrzymanie sesji użytkownika serwisu po zalogowaniu.

 4. Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika.

 5. Rodzaje plików cookies stosowanych w serwisie www.beskidplus.pl ze względu na ich czas przechowywania

  5.1. Session cookies, czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  5.2. Persistent cookies, czyli pliki stałe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

 6. Rodzaje plików cookies stosowane w serwisie www.beskidplus.pl ze względu na ich funkcję

  6.1. „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

  6.2. Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

  6.3. „Wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu

  6.4. „Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  6.5. „Reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 7. Możliwość zmiany ustawień dotyczących plików cookies

  7.1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.

  7.2. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdej chwili zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu.

  7.3. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  7.4. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

Na podstawie opracowania IAB Polska: http://wszystkoociasteczkach.pl