sizer
ISO 9706
Teczka wiązana mocna, Franciszek
sizer
ISO 16245 A
Teczka wiązana mocna, Agema
sizer
ISO 9706
Teczka wiązana mocna, Carta Rocca
sizer
ISO 16245 B
Teczka wiązana introligatorska, Siena
sizer
ISO 9706
Teczka z tektury falistej
sizer
Teczka wiązana
Omni-Box System XV