sizer
ISO 9706, PAT
Okładka archiwizacyjna z piórami na poszyty, Franciszek
sizer
ISO 9706, PAT
Okładka archiwizacyjna na poszyty, Franciszek
sizer
ISO 16245 A
Okładka archiwizacyjna z piórami na poszyty, Agema
sizer
Okładka archiwizacyjna na poszyty, Prior