W latach 2021-2022 zrealizowaliśmy w firmie Beskid Plus projekt badawczy polegający na określeniu zmian, jakie zachodzą w parametrach fizykochemicznych tektur archiwizacyjnych poddanych testowi przyspieszonego starzenia.

Projekt ten był realizowany przy wsparciu z Europejskiego Funduszu Regionalnego.