Skarb Unesco w opakowaniu Beskid

Firma Beskid wykonała specjalne pudła na jedne z najcenniejszych dokumentów przechowywanych
w europejskich archiwach.

Pierwsze pudło zabezpiecza dokument Hanzy z XV wieku. Pudło ma dno o różnej wysokości, aby optymalnie zabezpieczyć dokument pergaminowy oraz przymocowane do niego pieczęcie. Na wieku zostało wytłoczone logo Unesco oraz herb miejski Brunszwiku.

1 (4)

Dokument Hanzy z roku 1476 przechowywany w Archiwum Miejskim w Brunszwiku został wpisany
do Światowego Dziedzictwa Dokumentalnego UNESCO w ramach międzynarodowego projektu "Pamięć Świata" (Memory of the World International Register). Dokument nazwany w ówczesnym języku "Tohopesate" (sojusz, związek), był traktatem o sojuszu i pomocy między 19 miastami hanzeatyckimi,
w tym Brunszwikiem, zawartym w celu obrony interesów handlowych przed przeciwnikami politycznymi
i militarnymi.

1 (5)

Pergaminowy dokument ma wymiary 46 x 62 cm. Na dole dokumentu wisi na paskach z pergaminu 19 pieczęci wszystkich miast hanzeatyckich, które zawarły ten sojusz. Dokument został sporządzony w 4 egzemplarzach. Do dzisiaj przetrwały tylko dwa - w Brunszwiku i Lubece.

1 (2)

Drugie pudło chroni dokument z 1031 roku o treści: "Biskup Branthago z Halberstadt konsekruje kościół św. Magni w Brunszwiku (Brunesguik) i potwierdza jego wyposażenie". Dokument ma wymiary 290 x 465 mm. W jego prawej części znajduje się owalna pieczęć o wymiarach 100 x 80 mm, na którą wykonano zagłębienie w dnie pudła.

 1 (9)

 1 (8)

1 (7)

Materiał: tektura Castello ISO 16245 typ A oraz PAT, hot stamping, sitodruk.

Dowiedz się więcej

Listopad 2022
Trwałość opakowań w testach starzeniowych.
Maj 2021
Jubileusz Beskid Plus
Marzec 2021
Projekt Nemosine
Wszystkie aktualności