Prezentacja (w postaci krótkiego filmu) zawiera szczegółowe omówienie wymagań stawianych opakowaniom do długoterminowego przechowywania zbiorów zapisanych w rozporządzeniu. Porównaliśmy je z wymogami norm ISO 9706 i ISO 16245, podkreślając punkty wspólne i wyjaśniając trudniejsze pojęcia. Szczególny nacisk położyliśmy na problem weryfikacji jakości opakowań, wskazując zwłaszcza na te cechy opakowań, które odbiorcy mogą zweryfikować samodzielnie, bez zaplecza laboratoryjnego.

Miniaturka filmu Rozporządzenie MKIDN 20.10.2015