Projekt Nemosine

Jesteśmy dumni, że nasze doświadczenie w projektowaniu i produkcji opakowań bezkwasowych może być wykorzystane w Unijnym Projekcie badawczym NEMOSINE!

Jako jeden z największych europejskich dostawców profesjonalnych bezkwasowych opakowań archiwalnych, firma PHU Beskid Plus SJ została wybrana do współpracy przy w/w projekcie. Jesteśmy jedną z 16 firm z całej Europy zaangażowanych w ten projekt. Z niecierpliwością czekamy na finalny produkt, którego będziemy wyłącznym dystrybutorem.

Projekt ten otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020. Koordynatorem jest instytut AIMPLAS - Instituto Tecnológico del Plástico z Hiszpanii.

Świetna współpraca pomiędzy partnerami projektu posiadającymi ogromne doświadczenie, w tym organizacjami zarządzającymi dużymi archiwami, grupami badawczymi i przemysłem, przyczynia się do osiągnięcia wielkich postępów, zarówno w wykorzystywanych materiałach, jak i systemach wykorzystywanych do zachowania dziedzictwa kulturowego.

Nemosine foto grupowe

W nadchodzących okresach konsorcjum Nemosine skoncentruje się na uzyskaniu pierwszych funkcjonalnych prototypów inteligentnych opakowań, które integrują różne rozwiązania. Praca związana jest z opracowaniem systemu do konserwacji i monitorowania materiałów fotograficznych i filmograficznych.

Więcej o projekcie: https://nemosineproject.eu/

 

Projekt Nemosine

Dowiedz się więcej

Kwiecień 2024
Skarb Unesco w opakowaniu Beskid
Listopad 2022
Trwałość opakowań w testach starzeniowych.
Maj 2021
Jubileusz Beskid Plus
Wszystkie aktualności