Zobacz film (2:54 min) z testów palności 4 rodzajów tektur, przeprowadzonych na nasze zlecenie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej - Zakładzie Teorii Procesów Spalania i Wybuchów.

Prezentowane testy dowiodły, że podobnie jak w przypadku zalania, także w przypadku wystąpienia pożaru opakowanie z tektury litej lepiej chroni zbiory niż pudło z tektury falistej - tektura lita to materiał znacznie trudniej zapalny niż tektura falista; ponadto tektura wykonana ze 100% celulozy jest mniej palna niż tektura makulaturowa.

Minaiturka do filmu Test palności tektur