EU grants

Tytuł projektu:
Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wzorniczych w opakowaniach muzealnych i archiwalnych

Cele projektu:
Celem projektu jest stworzenie wysokiej jakości opakowań spełniających wymagania prawa w zakresie przechowywania zbiorów oraz spełniających specjalistyczne normy wytrzymałościowe określone w ramach ISO 16245.

 Planowane efekty:
Efektem projektu jest wdrożenie rozwiązań wzorniczych pozwalających na wzmocnienie konstrukcji i zaoferowanie zupełnie nowej gamy produktów na szczególnie wymagającym rynku.

Wartość projektu: 847 303,03 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 536 396,58 PLN

EFRR_POZIOM_KOLOR


wiri


wiri


wiri


due

Projekt pn. „Automatyzacja procesu wytwarzania teczek z tektury bezkwasowej do przechowywania archiwaliów” skupia się wprowadzeniu innowacyjnego procesu, w pełni automatycznego wytwarzania teczek z tektury bezkwasowej do przechowania archiwaliów poprzez wdrożenie nowego środowiska produkcyjnego, który zastąpi prace wykonywane obecnie wyłącznie ręcznie. Wdrożenie innowacji umożliwi m.in.: zastosowanie atestowanego kleju (PAT) w całości produktu, poprawę jakości, wysoką powtarzalność produktu, itp. Efektem projektu będzie uzyskanie produktu - teczek z tektury bezkwasowej – w pełni zgodnego z ISO 16245 i PAT (Photographic Activity Test, ISO18916). Produkt spełni również regulacje prawa polskiego w zakresie użytkowania do II stopniowego zabezpieczenia zbiorów archiwalnych (dostosowanie do zmian w prawie z końca 2015 r.). Firma uzyska możliwość wejścia na rynki zagraniczne. Wdrożenie ma charakter innowacji stosowanej w skali świata do trzech lat.

Wartość projektu: 639 600,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 234 000,00 zł


ue2

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

„Poprawa pozycji konkurencyjnej P.H.U. BESKID PLUS w wyniku rozbudowy systemu produkcji opakowań dla archiwistyki”

Beneficjent:
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Beskid Plus" Roman Tyrna, Janusz Cybuch, Bartosz Tyrna Spółka Jawna

Wartość projektu: 295 064,70 zł
Wkład Funduszy Europejskich:  143 934,00 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl


ue3

DOTACJE NA INWESTYCJE „Wdrożenie strategii eksportowej przedsiębiorstwa Beskid Plus”

Nazwa Beneficjenta:
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Beskid Plus” Roman Tyrna, Janusz Cybuch, Bartosz Tyrna Spółka Jawna

Okres realizacji: 2013-2014

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


ue2

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

„Udział PHU Beskid Plus sp. j. jako wystawca w 81. Targach Deutcher Archivtag 2011 w Bremie w Niemczech”

Beneficjent:
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Beskid Plus" Roman Tyrna, Janusz Cybuch, Bartosz Tyrna Spółka Jawna

Wartość projektu: 48 769,49 zł
Wkład Funduszy Europejskich:  19 999,98 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl