Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek a www.beskidplus.com 
online áruház használatához

 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
  1.1 A jelen ÁSZF hatálya a Magyarország közigazgatási területén nyújtott minden elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra kiterjed, mely a a www.beskidplus.com weboldalon elérhető.  

  1.2 A webáruházat magyar nyelven a PreservArt Kft. (címe: 2000 Szentendre, Munkácsy u. 2., adószáma: 27085536-2-13., tel: +36 30 580 1752, email: info@preservart.com) üzemelteti, mint a PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "BESKID PLUS" ROMAN TYRNA, JANUSZ CYBUCH, BARTOSZ TYRNA SPÓŁKA JAWNA, with registered office at ul. Towarowa 3, 43-400 Cieszyn, Polska, registered in the Commercial Register of the National Court Register under number KRS 0000101002; NIP (Tax ID): 5482075995; REGON (National Business Registry Number): 70919527; e-mail address: info@beskidplus.com szerződött magyarországi kizárólagos forgalmazója, a továbbiakban: az Eladó.

  1.3 A webáruház vásárlói bejegyzett cégek, üzleti szereplők és közintézmények lehetnek, a továbbiakban: Ügyfelek

  1.4 A  webáruházban történő vásárlást a 2001. évi CVIII. törvény szabályozza.

 2.  KERESKEDELMI FELTÉTELEK 
  2.1 A webáruházban az eladó és az Ügyfelek között a szerződés manuálisan küldött visszaigazoló email útján jön létre.

  2.2 A forintban meghatározott árak esetében a nettó ár az irányadó. 

  2.3 A termékek árai nem minden esetben tartalmazzák az Ügyfélhez történő szállítás költségét. Ezen esetekben a manuálisan küldött megerősítő email adatai az irányadóak. 

  2.4 Az online áruházon keresztül létrejövő szerződés megkötésének folyamata:
  2.4.1 Az Eladó és az Ügyfél között az adásvélteli szerződés megkötésére azután kerül sor, hogy az Ügyfél megrendelést tesz a megrendelőlap használatával.  
  2.4.2 A sztenderd termékek esetében az Eladó legkésőbb 2 munkanapon belül emailben megerősíti a megrendelést. A megerősítő emailértesítés az alábbiakat tartalmazza: A megrendelt termék árának, típusának és mennyiségének megerősítése, a megrendelés várható teljesítési ideje, a kézbesítés módja és a fizetési feltételek ismertetése. A szerződés a Eladó és az Ügyfél között ezen Eladó általi email kiküldésével jön létre.
  2.4.3 Amennyiben az Ügyfél a megrendelés részeként nem sztenderd terméket is kíván rendelni, amely egyedi árazást igényel, (speciális formátumok, Omni-Box termékek), akkor 5 munkanapon belül kapja meg az árajánlatot ezen termékekre. 
  2.4.4 Amennyiben valamennyi megrendelt termék nem lenne elérhető a gyártói raktárról, Eladó értesítést küld az Ügyfél számára a megrendelés státuszáról és a teljesítés várható feltételeiről. 

  2.5 Az Eladó fenntartja a jogot a megrendelés megtagadására, amennyiben az Ügyfél fizetőképességével kapcsolatosan aggályok merülnének fel. Eladó jogosult előrefizetéses feltételeket támasztani. Eladó jogosult továbbá a megrendeléstől számított 14 napon belül a szerződéstől való egyoldalú elállásra, ebben az esetben az Ügyfél nem jogosult az Eladóval szemben igényt támasztani.

 3. FIZETÉSI FELTÉTELEK ÉS MÓDOK
  3.1 Az Eladó a következő fizetési eljárásokat határozza meg és fogadja el: 
  3.1.1 - Visszatérő és állandó ügyfelek számára utólagos 14 napos fizetési határidővel lehetséges a pénzügyi teljesítés, vagy a visszaigazoló emailben rögzített feltételek szerint;
  3.1.2 - Egyéb ügyfelek esetében előrefizetéssel lehetséges a vásárlás. A gyártás a pénzügyi teljesítést követően kezdődik el. A vállalási határidők a pénzügyi teljesítést követően indulnak el.

  3.2 A megrendelést követően Eladó emailben tájékoztatja az Ügyfelet a lehetséges fizetési módról. 

  3.3 Az Eladó fenntartja a jogot a lehetséges fizetési módok korlátozására, vagy a részben vagy egészben történő előrefizetéses teljesítésre.

 4. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
  4.1 A közölt árak a magyarországi raktárban történő átvételre vonatkoznak. 

  4.2 Nettó 100.000.- forint értékű vásárlás felett, magyarország közigazgatási határain belül, a szállítás díjmentes. Az ezen értéket el nem érő megrendelések esetén a szállítási díj egyedi kalkuláció alapján készül.

  4.3 A várható szállítási időt a megrendelést visszaigazoló email tartalmazza. 

 5. TERMÉKMINTÁK
  5.1 Az Eladó lehetővé teszi bizonyos termékek esetén termékminték igénylését. Ezen termékeket az Eladó az online áruházban aktív "Minta" mezővel jelöli.
  5.1.1 Sztenderd formátumú termékek esetén az Ügyfél legfeljebb 5 különféle termékmintát igényelhet ingyenesen. Az leszállított minta méretei eltérhetnek a kívánttól. 
  5.1.2 Speciális formátumban készített termékek esetén az Ügyfél ingyenesen 1 termékmintát igényelhet, amely a szerekezetet, felhasznált anyagokat tekintve megegyezik a kívánt termékkel, de azok mérete eltérhet a kívánttól.

  5.2 Ügyfelenként egyszer van lehetőség termékminta igénylésére.

  5.3 Amennyiben az Ügyfél csak mintákat rendel, azok szállítási költségeit az Eladó viseli. 

  5.4 Eladó fenntartja a jogot a termékminták ignylésének indoklás nélküli elutasítására.  

 6. PANASZKEZELÉS
  6.1 Az Ügyfél felelőssége a szállítás/átadás során a kapott áruk állapotának ellenőrzése. A szállítás során keletkezett károkra vonatkozó panaszokat csak írásban lehet megtenni. Ezen panaszokat az átvételtől számított 24 órán belül kell az eladó számára bejelenteni.

  6.2 A menyiségekkel kapcsolatos panaszokat legkésőbb a kézbesítéstől számított 3 munkanapon belül kell írásban benyújtani Eladó számára.

  6.3 A minőséggel kapcsolatos panaszokat azok észlelésekor haladéktalanul, de legkésőbb a megrendeléstől számított 2 éven belül van mód benyújtani írásban.

  6.4 A panaszokat valamennyi esetben írásban (emailben) kell benyújtani a gabor@beskidplus.com címre. A panasznak tartalmaznia kell: az Ügyfél adatait, a panasz alapjául szolgáló szerződéskötés dátumát, a panasz tárgyát, beleértve a hiba leírását és / vagy fényképét. Az Eladó 14 napon belül válaszol az Ügyfél panaszbejelentésére, és emailben értesíti az Ügyfelet a panasz rendezésének módjáról. 

  6.5 Az Ügyfél minden egyéb, a fentiektől eltérő esetben elveszíti a panaszkezelés lehetőségét.

  6.6 Panaszok az Ügyfél által módosított termékekkel kapcsolatban nem rendezhetőek. 

  6.7 Az eladó felelőssége az Ügyféllel szemben, kizárólag az általa a hibás termékekre kifizetett összegekre korlátozódik. Az Eladó nem kötelezhető az esetlegesen elmaradt haszon és kár megtérítésére.

 7. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
  7.1 A megrendelés során megadott személyes adatok kezelője az Eladó.  

  7.2 Személyes adatokat az adásvételi szerződés teljesítéséhez tároljuk. A személyes adatok feldolgozásának részletes ismertetése az Adatvédelmi Szabályzatban található, mely elérhető az Áruház oldalán.

  7.3 A személyes adatokról történő önrendelkezést a gabor@beskidplus.com emailcímen kezdeményezheti.

 8. KIEGÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEK
  8.1 Az üzlet neve, valamint a hozzá kapcsolódó grafikai koncepció, emblémák, fényképek, kereskedelmi nevek, termékleírások, egyéb tartalom- és szoftverelemek jogi védelem alatt állnak. Ezen elemek felhasználása Eladó engedélyéhez kötött.

  8.2 Az Ügyfél köteles az online áruházat a törvényeknek és a bevált gyakorlatoknak megfelelően használni, valamint tiszteletben tartani az Eladó és harmadik felek személyes-, szerzői jogait és szellemi tulajdonát. Az Ügyfél büntetőjogi felelősségének tudatában köteles adatait megadni, valamint rendeléseit elindítani.

  8.3 Eladó nem vállal felelősséget a megadott információk, (beleértve az árakat is) aktualitásáért, helyességéért és teljességért. A weboldalon található információk felhasználásából eredő kártérítési igényt az Eladó kizárja.

  8.4 Eladó fenntartja a jogot a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosítása azonban nem sértheti az Ügyfél által a módosítások hatálybalépése előtt megszerzett jogokat. 

  8.5 Az Eladó és az Ügyfél közötti vitás kérdésekben az Eladó székhelyén illetékes bíróság illetékes.